การประชุมทดสอบความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)

ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศ เชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง Sapphire Suite ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ 

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมทดสอบความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding)