การสัมมนาเสนอผลการศึกษา ครั้งที่ 2

การสัมมนาเสนอผลการศึกษา ครั้งที่ 2 ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศ เชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชั้น ล็อบบี้ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 

ประมวลภาพกิจกรรมการสัมมนาเสนอผลการศึกษา ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลดเอกสาร 
  • กำหนดการประชุม
  • เอกสารประกอบการประชุม
  • แผ่นพับประชาสัมพันธ์