การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศ เชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องบอลรูม 2 และ 3 โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลดเอกสาร 
  • กำหนดการประชุม
  • การบริหารจัดการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก
  • การวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมรองรับมาตรการจำกัดเวลารถบรรทุกเข้าพื้นที่เขตเมือง
  • การกำหนดมาตรการบริหารจัดการรถบรรทุกเข้าพื้นที่ในต่างประเทศ.pdf
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการรถบรรทุก