การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1 ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศ เชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลัก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องธนบุรีบอลรูม ชั้น M โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร 

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 1
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • กำหนดการประชุม
  • เอกสารประกอบการประชุม
  • เอกสารกลุ่มที่ 1
  • เอกสารกลุ่มที่ 2
  • เอกสารกลุ่มที่ 3
  • แผ่นพับประชาสัมพันธ์