การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 2

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 2 ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศ เชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง Sapphire Suite ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ 

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • กำหนดการประชุม
  • เอกสารประกอบการประชุม
  • เอกสารกลุ่มที่ 1
  • เอกสารกลุ่มที่ 2
  • เอกสารกลุ่มที่ 3
  • แผ่นพับประชาสัมพันธ์