การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศ เชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลัก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องธนบุรีบอลรูม ชั้น M โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 3 
ดาวน์โหลดเอกสาร 
  • กำหนดการประชุม
  • เอกสารประกอบการประชุม
  • เอกสารประกอบการประชุม (กลุ่มที่ 1)
  • เอกสารประกอบการประชุม (กลุ่มที่ 2)
  • เอกสารประกอบการประชุม (กลุ่มที่ 3)
  • แผ่นพับประชาสัมพันธ์