การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 5 

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 5 ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศ เชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องซัมเมอร์เซ็ท บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 5 
ดาวน์โหลดเอกสาร 
  • กำหนดการประชุม
  • เอกสารประกอบการประชุม
  • แผ่นพับประชาสัมพันธ์