การสัมมนาเสนอผลการศึกษา ครั้งที่ 1

การสัมมนาเสนอผลการศึกษา ครั้งที่ 1ค่าจ้างศึกษาบูรณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายและกระจายสินค้าของประเทศ เชื่อมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ และพัฒนาจุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชั้น ล็อบบี้ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 

ประมวลภาพกิจกรรมการสัมมนาเสนอผลการศึกษา ครั้งที่ 1
ดาวน์โหลดเอกสาร 
  • กำหนดการประชุม
  • เอกสารประกอบการประชุม
  • แผ่นพับประชาสัมพันธ์